• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Rekrutacja 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego

art4

W dniu 19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Policealnej Szkole Zawodowej DIDASKO realizowanej w ramach projektu „SZKOŁY SZANS W DIDASKO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22 osoby ukończyły szkołę w zawodzie: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ i otrzymały świadectwo ukończenia szkoły. Obecni na uroczystości byli: zastępca dyrektora Departamentu EFS pani Małgorzata Jażdżewska, reprezentujący Starostwo Powiatowe pan wicestarosta Jakub Jarecki, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Policealnej Szkoły Zawodowej DIDASKO, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z DIDASKO oraz wszyscy absolwenci.

Dzień wcześniej wszyscy absolwenci zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Egzamin składał się z dwóch części teoretycznej zdawanej (18 czerwca) i części praktycznej zdawanej (19 czerwca). Egzamin ten organizowany i przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Pozytywny wynik tego dwuczęściowego egzaminu jest niezbędny do uzyskania tytułu zawodowego technika i otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodwe.Wyniki egzaminu poznamy 31 sierpnia.

 

 

KURSY DIDASKO

Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika