• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Rekrutacja 2018/2019

Egzaminy zawodowe w Didasko

egzzawzim2013

W dniach 15 i 16 stycznia 2013 r. w Policealnej Szkole Zawodowej Didasko odbyły się państwowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W egzaminie – będącym uwieńczeniem półtorarocznego cyklu nauki – udział wzięło 21 uczniów i słuchaczy Didasko.

Proces kształcenia uczestników, organizowany w ramach kształcenia ustawicznego, finansowany był w całości przez Europejski Fundusz Społeczny i realizowany w ramach projektu „Szkoły Szans w Didasko”. Absolwenci, po ukończeniu kierunku mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

Uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i uczestnictwa w projekcie, a po ogłoszeniu przez Okregową Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminów - uzyskają tytuły zawodowe.

KURSY DIDASKO

Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika