• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Rekrutacja 2018/2019

Akredytacja Lubuskiego Kuratora Oświaty

akredytacja

Miło nam poinformować, że dnia 7 stycznia 2013 r. Zakład Usług Szkoleniowych Didasko,  jako jedna z nielicznych niepublicznych placówek oświatowych w województwie lubuskim, otrzymał status placówki akredytowanejLubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 listopada 2012 roku oraz załączonej do niego dokumentacji i zapoznaniu się z działalnością placówki, przeprowadzoną 4 stycznia 2013 roku przez zespół oceniający stwierdził, że placówka spełnia warunki wymagane do uzyskania akredytacji.

Ocenie podlegały warunki dydaktyczno-lokalowe, wymogi BHP, wyposażenie i materiały edukacyjne oraz ich rozwój, wykorzystanie technik multimedialnych, kwalifikacje, doświadczenie i rozwój kadry dydaktycznej, stosowanie nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych i organizacyjnych oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi.

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Jeśli placówka wchodzi na ścieżkę akredytacji to jest to równoznaczne z jej wejściem na drogę jakości. Proces akredytacji kształcenia w formach pozaszkolnych niesie za sobą korzyści dla wszystkich uczestników tego procesu.

Uzyskanie akredytacji przez placówkę powoduje:

 • poprawę jakości świadczonych usług
 • wzrost zaufania do jednostki szkolącej
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych
 • podniesienie jej wartości marketingowej
 • zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji
 • ukierunkowanie rozwoju placówki na osiąganie określonych standardów
 • wzrost prestiżu placówki
 • wzbogacenie oferty szkoleniowej

Korzyści dla klientów placówek akredytowanych to:

 • możliwość zaliczenia wyników kursów zawodowych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe
 • korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych
 • zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców
 • otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę
 • możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych

Ubieganie się o otrzymanie akredytacji powoduje, że kuratoria oświaty będą dysponowały szczegółowymi informacjami na temat rodzaju i jakości usług edukacyjnych świadczonych w placówkach kształcenia ustawicznego, a powiatowe urzędy pracy wybierając ofertę szkoleniową będą mogły uwzględnić fakt posiadania przez placówkę akredytacji. Pracodawcy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji przez swoich pracowników będą mogli zlecać przeprowadzenie szkoleń akredytowanym placówkom, gwarantującym wysoką jakość oferowanych usług. Zatrudniając pracownika pracodawcy mogą uwzględniać fakt posiadania zaświadczeń o ukończonych formach pozaszkolnych w takich jednostkach.

KURSY DIDASKO

Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika