• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Rekrutacja 2018/2019

DIDASKO - stuprocentowa zdawalność

bhp2013Kolejna grupa absolwentów Policealnej Szkoły Zawodowej  Didasko ukończyła naukę. Tym razem byli to uczniowie kształcący się w zawodzie technik BHP. Wszyscy z 21-osobowej grupy podeszli do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdali go w 100%. Dobre przygotowanie potwierdzają też wyniki poszczególnych prac – większość z nich klasyfikowała się w przedziale powyżej 90 procent punktów, a dwie z nich uzyskały maksymalne, stuprocentowe wyniki. 

Artykuł DZIEŃzaDNIEM  z 13.03.2013 r.

KURSY DIDASKO

Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika