• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Rekrutacja 2018/2019

LO Didasko ukończyło naukę

LOzakonczenieSSwD25 kwietnia 2013 r. naukę w DIDASKO ukończyła kolejna grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego - szkoły realizowanej w ramach projektu „Szkoły Szans w DIDASKO”. Warto przypomnieć, że w grupie szkół projektu współfinansowanego z funduszy unijnych znalazły się również: ukończony w czerwcu 2012 kierunek Asystent osoby niepełnosprawnej,  ukończony w styczniu 2013 Technik BHP oraz Technik informatyk, który ukończy naukę w czerwcu 2013.

W uroczystym rozdaniu świadectw ukończenia LO udział wzięła Dyrekcja DIDASKO, Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego DIDASKO oraz gościnnie: Małgorzata Jażdżewska – Zastępca Dyrektora Departamentu EFS w Zielonej Górze i Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego -  Jakub Jarecki.  Naukę w szkole ukończyło 38 osób, a 28 z nich przystąpiło do egzaminu maturalnego.

KURSY DIDASKO

Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika