• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Rekrutacja 2018/2019

Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013

zakonczenie 2013

15 czerwca 2013 r. świadectwa ukończenia szkoły otrzymały dwa kolejne oddziały absolwentów Policealnej Szkoły Zawodowej DIDASKO. Pierwszy z nich to Asystent osoby niepełnosprawnej – szkoła realizowana w ramach projektu „Szkoły Szans w DIDASKO – 2 edycja” i kończąca pełny, roczny cykl nauki zgodnie z nową podstawą programową. 

Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali również absolwenci kierunku Technik informatyk, będącego jednocześnie ostatnim oddziałem projektu „Szkoły Szans w DIDASKO”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Obie grupy odbyły już serie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i oczekują na ich wyniki.


KURSY DIDASKO

Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika