• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Rekrutacja 2018/2019

Konferencja zamykająca projekt "Szkoły szans w Didasko"

konf 201329 lipca 2013 r. miało miejsce uroczyste zakończenie projektu „Szkoły szans w Didasko”, realizowanego w ramach działania 9.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Spotkanie z absolwentami,  nauczycielami, kadrą zarządzającą projektem oraz zaproszonymi miało za zadanie podsumowanie dwuletniej działalności projektu.

W konferencji dodatkowo udział wzięli Grażyna Uhman – pracownik ODN w Zielonej Górze, Marek Kamiński - Dyrektor Departamentu EFS w Zielonej Górze oraz Grażyna Lindner-Cegieła – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

W projekcie trwającym od  września 2011 r. do sierpnia 2013 r. objętych formami ustawicznego kształcenia, dostosowanego do rynku pracy zostało 110 osób dorosłych.Uczestnicy brali udział w zajęciach edukacyjnych w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym oraz Policealnej Szkole Zawodowej Didasko w zawodach Technik informatyk, Technik BHP i Asystent osoby niepełnosprawnej. Zdawalność matur oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe sklasyfikować można jako bardzo wysoką:

 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - 70% (średnia krajowa ok. 40%)
 • Technik informatyk - 80% (średnia krajowa ok. 60%)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - 95% (średnia krajowa ok. 65%)
 • Technik BHP - 100% (średnia krajowa ok. 65%)

KURSY DIDASKO

Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika