• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Rekrutacja 2018/2019

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 2014

zaw term 2014Kolejny etap nauki kończą słuchacze Policealnej Szkoły Zawodowej DIDASKO. W styczniu 2014 roku odbędą się kolejne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz asystent osoby niepełnosprawnej. Harmonogram egzaminów przedstawia się następująco:

TECHNIK BHP

Egzamin praktyczny

Termin: 9.01.2014 r. (czwartek)

Godzina: II zmiana od godz. 12.00 / obecność w szkole od godz. 11.30

Egzamin pisemny

Termin: 10.01.2014 r. (piątek)

Godzina: godz. 12.00 / obecność w szkole od godz. 11.30

TECHNIK INFORMATYK

Egzamin praktyczny

Termin: 17.01.2014 r. (piątek)

Godzina:

I zmiana od godz. 8.00 / obecność w szkole od godz. 7.30

II zmiana od godz. 12.00 / obecność w szkole od godz. 11.30

Egzamin pisemny

Termin: 10.01.2014 r. (piątek)

Godzina: godz. 12.00 / obecność w szkole od godz. 11.30

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Egzamin praktyczny

Termin: 3.01.2014 r. (piątek)

Godzina:

I zmiana od godz. 8.00 / obecność w szkole od godz. 7.30

II zmiana od godz. 12.00 / obecność w szkole od godz. 11.30

KURSY DIDASKO

Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika