• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Rozpoczynamy realizację projektu

rozprealprojRozpoczynamy realizację projektu "SZKOŁY SZANS W DIDASKO". Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez objęcie kształceniem ustawicznym. Grupę docelową stanowią osoby w wieku od 18 do 64 lat zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego, które z własnej inicjatywy chcą uzupełnić swoje wykształcenie oraz zdobyć nowy zawód. W ramach projektu uczestnicy będą mogli bezpłatnie kształcić się w:

 • Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ( na podbudowie ZSZ - 2 letnie) 
 • POLICEALNEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W ZAWODACH:
 • Technik Informatyk - 2 letnie
 • Technik BHP - 1,5 roczne
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej - roczne

Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika