• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Projekty EFS

Projekty zrealizowane

naglowek efs

 

ue flag koniec

"LO DIDASKO - POZYTYWNY WYBÓR"   realizowany w ramach działania 9.6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Upowszechnianie uczenia się dorosłych. Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych. Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Czas trwania projektu: od 01.09.2012 r. do 31.05.2015 r.

W ramach projektu realizowaliśmy BEZPŁATNĄ naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych DIDASKO. 


PLATFORMA E-LEARNINGOWA PROJEKTU                                    REGULAMIN REKRUTACJI 


ue flag koniec"SZKOŁY SZANS W DIDASKO - II edycja"   realizowany w ramach działania 9.6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Upowszechnianie uczenia się dorosłych. Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych. Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Czas trwania projektu: od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r.

W ramach projektu realizujemy BEZPŁATNĄ naukę w Policealnej Szkole Zawodowej DIDASKO na kierunkach:

 • Technik informatyk
 • Technik BHP
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Obowiązują nowe podstawy programowe !!!

 

PLATFORMA E-LEARNINGOWA PROJEKTU                                    REGULAMIN REKRUTACJI

 

ue flag koniec

"SZKOLENIA ZAWODOWE DROGĄ DO AWANSU - II EDYCJA” zrealizowany w ramach działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Priorytet VII - Regionalne kadry gospodarki. Czas realizacji projektu: od 01.11.2011 r. do 31.VII.2013 r.

 
W ramach projektu zostały przeprowadzone BEZPŁATNIE następujące szkolenia: 
 • Operator-kierowca wózków widłowych - VII edycji
 • Kadry i płace - III edycje
 • Inspektor ochrony przeciwpożarowej - II edycje
 • Księgowość z zastosowaniem programów użytkowych - I edycja
 • Język angielski od podstaw - II edycje
 • Język niemiecki od podstaw - II edycje
 • Obsługa programu Excel dla zaawansowanych - II edycje
 • Obsługa programów Pakietu Office poziom podstawowy - I edycja
 • Obsługa programów Pakietu Office poziom zaawansowany - II edycje
 • Palacz CO na kotły parowe i wodne - II edycje
 • Elektryk do 1 KV i powyżej - II edycje 

 

 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM                      REGULAMIN REKRUTACJI
 

ue flag"SZKOŁY SZANS W DIDASKO"   zrealizowany w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Czas realizacji projektu: od 01.09.2011 r. do 31.08.2013 r.

 

W ramach projektu zrealizowano BEZPŁATNĄ naukę w:

 1. Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych (2 letnie)
 2. Policealnej Szkole Zawodowej DIDASKO na kierunkach:
 • Technik informatyk
 • Technik BHP
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej

 

PLATFORMA E-LEARNINGOWA PROJEKTU

 

ue flag"SZKOLENIA ZAWODOWE DROGĄ DO AWANSU - EDYCJA I " zrealizowany w ramach działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Priorytet VII - Regionalne kadry gospodarki. Czas realizacji projektu: od 01.11.2009 r. do 31.X.2011r.


W ramach projektu przeprowadzono BEZPŁATNE szkolenia:

operator - kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (VII edycji)

 • I - edycja - styczeń-luty 2010 r. 
 • II - edycja - marzec-kwiecień 2010 r.
 • III - edycja - maj-czerwiec 2010 r. 
 • IV - edycja - lipiec-sierpień 2010 r. 
 • V - edycja - wrzesień październik 2010 r.
 • VI - edycja - kwiecień-maj 2011 r. 
 • VIII - edycja - czerwiec-lipiec 2011 r. 

obsługa komputera - Pakiet Office + Internet (II edycje)

 • I - edycja - październik-grudzień 2010 r. 
 • II - edycja - kwiecień-czerwiec 2011 r. 

palacz CO na kotły parowe i wodne (II edycje)

 • I - edycja - wrzesień 2010 r.
 • II - edycja - lipiec 2011 r.

elektryk do 1 KV i powyżej na eksploatację urządzeń energetycznych i instalacji sieci i montaż (II edycje)

 • I - edycja - listopad-grudzień  2009 r. 
 • II - edycja - maj-czerwiec 2010 r.

uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego podlegającego pod Dozór Techniczny suwnice, HDS-y, dźwigi (III edycje)

 • I - edycja - marzec-kwiecień 2010 r. 
 • II - edycja - sierpień-wrzesień 2010 r. 
 • III - edycja - styczeń-luty 2011 r. 

szkolenia z j. niemieckiego (od podstaw) (I  edycja)

 • I - edycja - grudzień 2009 - luty 2010 r. 

szkolenia z j. niemieckiego (zaawansowany) (I  edycja)

 • I - edycja - marzec - maj 2010 r. 

szkolenia z j. angielskiego (od podstaw) (II edycje)

 • I - edycja - czerwiec - sierpień 2010 r. 
 • II - edycja - styczeń - marzec 2011 r. 

szkolenia z j. angielskiego (zaawansowany) (II edycje)

 • I - edycja - listopad- grudzień 2011 r. 
 • II - edycja - kwiecień - czerwiec 2011 r. 

specjalista ds. kadr i płac (I edycja)

 • I - edycja - maj - czerwiec 2010 r. 

księgowość z zastosowaniem programów użytkowych (I edycja)

 • I - edycja - styczeń-luty 2011 r. 

podwyższanie kwalifikacji pracowników instytucji pomocowych DPS, OPS ( II edycje)

 • I - edycja - październik - grudzień 2010 r.
 • II - edycja - kwiecień- czerwiec 2011 r. 

opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (I edycja)

 • I - edycja - lipiec - wrzesień 2011 r. 

kurs komputerowy multimedia i grafika komputerowa (II edycje)

 • I - edycja - luty-marzec 2010 r.
 • II - edycja - kwiecień -maj 2011 r. 

 

ue flag"KURSY ZAWODOWE - SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE POZA ROLNICTWEM" - zrealizowany w ramach działania 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzacych z rolnictwa. Priorytet II - Wznowienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Czas realizacji projektu: od 1.03.2009 r. do 18.05.2009 r.

 

W ramach projektu przeprowadzono BEZPŁATNE szkolenia:

Kurs operatora wózków jezdniowych (60 słuchaczy)

 • I - edycja: od 05.04.2009 - 20.04.2009 r. 
 • II - edycja: od 20.04.2009 - 04.05.2009 r. 
 • III -edycja: od 04.05.2009 - 15.05.2009 r.

Kurs palacza (10 słuchaczy)

 • rozpoczęcie 22.04.2009 o godz. 16.00, zakończenie kursu egzaminem państwowym 15.05.2009 r.

Kurs drwal operator pilarki (8 słuchaczy)

 • trwał od 15.04.2009 do 06.05.2009 r.

Kurs magazynier sprzedawca (12 osób)

 • rozpoczęcie 29.04.2009 o godz. 15.30 , zakończenie kursu 10.05.2009 r.

 



Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika