Ułatwienia dostępu

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to forma kształcenia zawodowego, dzięki której można zdobyć nowe lub uzupełnić już nabyte kwalifikacje. Uczestnictwo w nim nie wymaga wcześniej nabytego wykształcenia, jest to więc świetny wybór dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli podjąć wcześniejszej nauki zawodu. Osoby, które chcą się przekwalifikować, zdobyć nowy zawód lub poszerzyć kompetencje, również mogą skorzystać z tej formy nauki. Dzięki temu w dość szybkim czasie będą mogły rozpocząć pracę z nowymi umiejętnościami. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie, na podstawie którego może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Jego pozytywne ukończenie skutkuje otrzymaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej i tym samym prawo do wykonywania pracy w zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Video Didasko

Galeria Didasko

015.png
014.png
012.png
011.png
010.png
004.png
005.png
009.png