Ułatwienia dostępu

co descProgram szkolenia obejmuje tematy związane z:  przepisami ogólnymi i wybranymi zagadnieniami, przepisami o dozorze technicznym, organizacją pracy przy urządzeniach cieplnych, zakresem obowiązków palacza pieców CO, wybranymi wiadomościami z techniki cieplnej, armaturą i materiałami, schematem kotłowni CO, wodą w gospodarce cieplnej, ogólnymi wiadomościami o kotłach parowych i wodnych, eksploatacją kotłów, sieciami i instalacjami cieplnymi, przemysłowymi urządzeniami pary i gorącej wody, paliwami stałymi i ciekłymi, zasadami BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza CO, ochrona PPOŻ, ratownictwo medyczne. 

Udział w szkoleniu ma przygotować kursanta do pracy wykonywanej w przyszłości. Warto wiedzieć, że praca palacza nie polega jedynie na dostarczeniu paliwa do kotów, ale również na wykonywaniu czynności usprawniających jego działanie. Do jego obowiązków należy: 

 • kontrola eksploatacji urządzeń oczyszczających i odprowadzających spaliny, 
 • kontrola urządzeń pomocniczych, 
 • kontrola urządzeń kontrolno–pomiarowych, 
 • dbanie o dobry stan techniczny urządzeń, 
 • odczyty wskazań specjalistycznych aparatury, 
 • monitorowanie ciśnienia oraz temperatury, 
 • weryfikacja szczelności rur, łączników oraz instalacji doprowadzających ciepło, 
 • prowadzenie rejestru odczytów mierników i przyrządów pomiarowych. 

 Kotły i ich rodzaje 

Praca kotłów polega na grzaniu wody podczas spalania paliwa znajdującego się w kotle, a ich zadaniem jest ogrzanie docelowego budynku. Istnieją różne rodzaje paliwa oraz sposoby jego spalania, co przekłada się na koszty ogrzewania. Paliwo może mieć formę stałą, ciekłą lub gazową. Klasyfikacja kotłów jest bardzo szeroka i zostanie dokładnie omówiona podczas zajęć teoretycznych szkolenia.  

  Nośnik ciepła    

  Rodzaj konstrukcji 

  Zastosowany materiał

 • wodne
 • parowe
 • olejowe
 • gazowe
 • elektryczne
 • na paliwa stałe
 • kotły o przestawnym spalaniu
 • kotły z podgrzewaczami wody użytkowej    
 • stalowe
 • żeliwne
 • ze stali stopowej
 • ze stopów lekkich na bazie aluminium    

Video Didasko

Galeria Didasko

015.png
014.png
012.png
011.png
010.png
004.png
005.png
009.png