Ułatwienia dostępu

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych DIDASKO jest niepubliczną placówką oświatową posiadającą uprawnienia szkoły publicznej wpisaną do rejestru szkół i placówek oświatowych RSPO. Nauka w liceum odbywa się w trybie zaocznym (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu).  Nauka trwa 4 lata a dla absolwentów szkół branżowych i zasadniczych szkół zawodowych 3 lata. Podczas nauki słuchacze realizują podstawę programową dla kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym – taką samą jak w liceach dla młodzieży. Po ukończeniu nauki absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. W ramach kształcenia odbywają się lekcje z: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, historii i teraźniejszości, języka obcego, podstaw przedsiębiorczości oraz informatyki.

Video Didasko

Galeria Didasko

015.png
014.png
012.png
011.png
010.png
004.png
005.png
009.png