Ułatwienia dostępu

edu 01Policealna Szkoła Zawodowa DIDASKO jest niepubliczną placówką oświatową posiadającą uprawnienia szkoły publicznej wpisaną do rejestru szkół i placówek oświatowych RSPO. Nauka odbywa się w trybie zaocznym (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu).  Nauka w Szkole Policealnej, w zależności od kierunku, trwa od 2 do 4 semestrów.  W szkole policealnej naukę mogą podjąć wszystkie osoby posiadające wykształcenie średnie. Nie jest wymagana matura. W szkole policealnej realizowana jest podstawa programowa kształcenia odpowiednia dla danego zawodu. Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Pozytywny wynik egzaminu i ukończenie szkoły jest gwarantem otrzymania dyplomu zawodowego.

 

Video Didasko

Galeria Didasko

015.png
014.png
012.png
011.png
010.png
004.png
005.png
009.png