Ułatwienia dostępu

electric 01Uprawnienia energetyczne można podzielić na 3 grupy: Uprawnienia G1 to uprawnienia elektryczne, które upoważniają do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną; Uprawnienia G2 to uprawnienia cieplne, które zezwalają na obsługę urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło, dotyczą one również urządzeń energetycznych; Uprawnienia G3 to uprawnienia gazowe, dzięki nim można obsługiwać urządzenia i instalacje oraz sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące, a także zużywające paliwo gazowe. 

Uprawnienia SEP określają również stanowisko pracy. Wyróżniamy dwa typy uprawnień:

 • eksploatacja (E) – przeznaczona dla osób obejmujących stanowiska związane z obsługą, konserwacją, remontem, montażem, kontrolą i pomiarami.
 • dozór (D) – dedykowane osobom obejmującym stanowiska kierownicze, przełożonych ludzi odpowiedzialnych za eksploatację oraz sprawujących nadzór nad eksploatacją

 

Uprawnienia dozoru są wymagane nie tylko w przypadku osób zajmujących się nadzorem pracowników niższego szczebla, ale również są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych związanych z oględzinami urządzeń, instalacji i sieci. Ta kategoria uprawnień jest także obowiązkowa dla osób sporządzających ekspertyzy, protokoły, dokumentacje i wydających orzeczenia. Wszyscy, którzy chcieliby realizować wyżej wymienione zadania muszą wykazać się znajomością uregulowań prawnych.

Kurs elektryka ma za zadanie przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji dla niżej wymienionych urządzeń:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczną sieć trakcyjną,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Video Didasko

Galeria Didasko

015.png
014.png
012.png
011.png
010.png
004.png
005.png
009.png