Ułatwienia dostępu

wozki 01Wyróżniamy 2 typy uprawnień do wózków widłowych:

1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem (zmienny wysięg) oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Mając takie uprawnienia do wózków widłowych można operować:

  • wózkami prowadzonymi unoszącymi/podnośnikowymi
  • wózkami jezdniowymi podnośnikowymi (w tym boczniaki, wysokiego składu itp.)

2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem (zmienny wysięg) oraz wózki jezdniowe podnośnikowe

z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)Mając takie uprawnienia można operować powyższymi wózkami oraz dodatkowo:

  • wózkami jezdniowymi ze zmiennym wysięgiem
  • wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z kabiną (z osobą podnoszona wraz z ładunkiem)

Operator wózków widłowych to stanowisko pracy poszukiwane wśród pracodawców i będące w stanie zagwarantować stabilną pracę w obrębie jednej firmy, albo zdobycie posady w innej firmie. Operatorzy wózków widłowych to osoby niezbędne w dużych magazynach/halach z regałami wysokiego składowania, ale nawet mniejsze firmy posiadają swoje magazyny, do których obsługi potrzebna jest osoba z uprawnieniami.

 

ladowarka 2Kurs na wózki widłowe i zdobycie odpowiednich uprawnień są legitymizacją do podjęcia pracy jako operator wózków widłowych. Jest to praca w głównej mierze skupiająca się na rozmieszczaniu towarów na magazynie/składzie/placu budowy. Uzyskanie uprawnień do wózków widłowych jest zazwyczaj naturalnym następstwem pracy jako magazynier i chęci podniesienia swoich zarobków. Praca operatora może wydawać się z pozoru łatwa, ale wymagana jest w niej duża dokładność, spokój i odpowiedzialność. Brak odpowiednich umiejętności operatora wózka widłowego może prowadzić do strat finansowych i narażenia osób pracujących w danym miejscu. W trakcie swojej pracy spotkasz się zapewne z koniecznością załadunku i rozładunku, rozmieszczaniu palet, kontroli sprzętu i transportu towaru w obrębie magazynu.

Osoby, które przejdą kurs mogą liczyć na większe wynagrodzenie niż osoba sprawująca obowiązki magazyniera.

Zalety posiadania uprawnień na wózki widłowe

ladowarka 03Uzyskanie uprawnień do wózków widłowych może być pierwszym krokiem w kierunku zdobycia innych kwalifikacji, takich jak uprawnienia do obsługi innych urządzeń lub specjalizacji w dziedzinie logistyki i transportu. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych gwarantują, że pracownik wie, jak bezpiecznie i skutecznie obsługiwać ten sprzęt, co zmniejsza ryzyko wypadków i urazów. Posiadanie uprawnień do wózków widłowych umożliwia pracownikowi bardziej skuteczną i wydajną pracę, dzięki czemu praca z wykorzystaniem wózków widłowych jest szybsza i bardziej efektywna. Wiele miejsc pracy wymaga od pracowników posiadania uprawnień do obsługi wózków widłowych, dzięki czemu posiadanie tych uprawnień może otworzyć drzwi do nowych możliwości zatrudnienia.

Video Didasko

Galeria Didasko

015.png
014.png
012.png
011.png
010.png
004.png
005.png
009.png